Безплатна доставка над ... лв.

0

Проект „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19”

„Надежда” ООД – с.Климент, обл.Шумен на 27.01.2021г. получи финансово подпомагане в размер на 4 144,50 лв. от Държавен фонд „Земеделие” по мярка 21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.