Безплатна доставка над ... лв.

НОВИНИ

Проект “Подобряване конкурентоспособноста на Надежда ООД”

Проект “Подобряване конкурентоспособноста на Надежда ООД”

Проект "Подобряване конкурентоспособноста на Надежда ООД"НАДЕЖДА ООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.014-0055-C01 Подобряване конкурентоспособноста на Надежда ООД, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.014...

Проект „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19”

Проект „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19”

Проект „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19”„Надежда” ООД – с.Климент, обл.Шумен на 27.01.2021г. получи финансово подпомагане в размер на 4 144,50 лв. от...