Безплатна доставка над ... лв.

ЗА НАС

Производството на месни продукти от 2019 г.

„Надежда” ООД се намира в с.Климент, общ.Каолиново, обл.Шумен. Основана е през 1995 г.

Млекопреработвателното предприятие „Надежда” ООД отговаря на всички европейски стандарти.

Продуктите се произвеждат под строг контрол и висока производствена и лична хигиена за да се гарантира безопасността и безвредността на крайния продукт.

През 2007 г. фирмата построява животновъдни ферми-млечни крави – едър рогат добитък, като за целта се осигурява високо качествено прясно мляко за производство на българско саламурено краве сирене.

„Надежда” ООД обработва земеделска земя като. Разполага с фуражен цех за производство на различни видове фуражи. Така че фирмата е от земята до трапезата.

Собственици и персонал целят постигане на професионализъм в работата, високо качество на произвежданите продукти, както и стабилност и развитие на пазара.

В дружеството приоритет е безопасността на работните места , а също и на самите работници. Спазват се строго инструкциите за безопасност на работа. Провеждат се инструктажи и тестове от проведените инструктажи.